(new)Turqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosur

2018-07-25

Turqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosur

Turqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosurTurqi, katastrofë hekurudhore, 10 viktima dhe mbi 70 të plagosur